fulltext

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Mimořádná opatření – co aktuálně platí

Mimořádná opatření – co aktuálně platíDatum konání:
1.9.2020
Datum ukončení:
1.11.2020

Přehled platných opatření a nařízení proti šíření nákazy koronavirem + další informace

 

 Stručný přehled nařízení, která jsou nyní platná.

 

Poslední aktualizace 21.10.2020.

 

Od 5.10.2020 od 0:00 platí v zemi nouzový stav. Nouzový stav trvá po dobu 30 dnů.

 

Kde jsou povinné roušky?

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

Zakazuje se volný pohyb osob s výjimkami:

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské (nebo obdobné) činnosti,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků, hygienického zboží, atd.), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých,
 • zajištění péče o děti,
 • zajištění péče o zvířata,
 • využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně nezbytného doprovodu příbuzných a blízkých osob,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně nezbytného doprovodu příbuzných a blízkých osob,
 • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích, cest do vlastních rekreačních objektů,
 • cest za účelem vycestování z ČR,
 • účasti na svatbě a pohřbu (v počtu ne vyšším než 10 osob), návštěvy hřbitova.

Nařizuje se:

 • omezit pobyt na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše,
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob (mimo členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci, atd.),
 • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry.

Zákaz maloobchodního prodeje a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

 • prodejen potravin,
 • prodejen pohonných hmot,
 • prodejen paliv,
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 • prodejen malých domácích zvířat,
 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejen novin a časopisů,
 • prodejen tabákových výrobků,
 • prádelen a čistíren,
 • provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladen prodeje jízdenek,
 • květinářství,
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myček automobilů,
 • prodejen domácích potřeb a železářství,
 • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,

Zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

 

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 6:00 a 20:00. Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 a 6:00.

 

Omezení ve školách:

 • mateřské školy - normální režim,
 • základní školy (1. stupeň i 2. stupeň) - distanční výuka,
 • střední školy - distanční výuka,
 • vysoké školy - distanční výuka,
 • mimoškolní aktivity (kroužky, atd.) - zrušeno.

Zákaz veškerých profesionálních i amatérských soutěží. Všechna vnitřní sportoviště jsou uzavřena.

 

Zákaznící v obchodech se mohou pohybovat maximálně ve skupině dvou lidí (neplatí pro členy domácností). Zákaz wifi v obchodních centrech a restauracích pro návštěvníky.

 

Zavření fitness center, bazénů, posiloven, wellness zařízení a zoologických zahrad.

 

Zákaz návštěv muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a podobných objektů, hvězdáren a planetárií).

 

Zákaz provozu hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték.

 

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče s výjimkami:

 • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení,
 • návštěv nezletilých pacientů,
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Omezení provozu úřádů:

 • omezení nezbytného osobního kontaktu s úředníky (používat mail, telefon, atd.),
 • omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost,
 • obecní úřad Račice nad Trotinou má zachované úřední hodiny každé úterý od 18:00 do 20:00. Žádáme Vás však, abyste navštěvovali obecní úřad pouze v nutných případech. V případě potřeby volejte na tel. 725 532 094.

Kompletní znění všech platných nařízení naleznete na tomto odkazu.

 

Další důležité informace:

 

Kde hledat všechna aktuální nařízení a opatření?

Důležitá telefonní čísla:

 • 1221 – Bezplatná celorepubliková informační linka,
 • 495 058 111 (pracovní dny 8:00 – 15:00) – Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, lze využít také email koronavirus@khshk.cz,
 • 112 – pouze v případě zdravotních obtíží. Nezatěžujte tuto linku, pokud nemáte zdravotní potíže!

Obec Račice nad Trotinou nadále zajišťuje tyto služby:

 • dezinfekce pro občany,
 • roušky pro občany,
 • zajištění nákupu potravin nebo dalších nezbytných věcí pro občany, kteří nemají možnost si nákup obstarat.

Pokud máte o některou z těchto služeb zájem, kontaktujte nás na tel. číslech 725 532 094 (Milan Slovák) nebo 603 976 252 (Libor Machek).  Vše Vám bude dodáno přímo domů.

 

Doufáme, že Vám tento přehled pomůže zorientovat se v současné situaci kolem pandemie nového koronaviru. Pokud by Vám zde něco chybělo nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 725 532 094. Všechny důležité a aktuální informace jsou postupně doplňovány na stránkách obce www.racicenadtrotinou.cz a to nejdůležitější také na úřední desce u obecního úřadu.

 

Závěrem Vám opět děkujeme, že dodržujete vydaná nařízení a opatření proti šíření koronaviru a věříme, že společně tuto situaci zvládneme!

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů