fulltext

Drobečková navigace

Obecní úřad > GDPR

GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Správce údajů: Obec Račice nad Trotinou
Sídlo: Račice nad Trotinou 70, Smiřice 50 303
Datová schránka: 7uibqg4

E-mail: obec@racicenadtrotinou.cz

Kontakt: Milan Slovák – starosta obce
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ilona Čepelková, kontakt: cepelkova@hustiranka.cz

 

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

 

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tom, že jste k němu udělili souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

 

V případě, že poskytnutí těchto informací bude, zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména opakované v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů.


Uvedený správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v záznamu o činnostech zpracování: Ke stažení zde.